ถนนภายในมหาวิทยาลัยที่ตรงมาจากประตูฝั่งคลองประปา ถูกตั้งชื่อว่า “ถนนกดดัน” เนื่องจากว่าคนที่เดินผ่านบริเวณนั้นจะรู้สึกเหมือนมีคนจ้อมมองอยู่ตลอดจนสุดทางเดิน จากผู้คนที่นั่งอยู่ตรงบริเวณนั้น จนกลายมาเป็นชื่อเรียกของถนนแห่งนี้