เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมจีนล้ำยุค

China’s Industrial Transformation and How It Affects the World

วิทยากร : คุณนพพร เทพสิทธา

– รู้วิธีนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากจีน
– นิคมอุตสาหกรรมจีน Hi Tech ไม่แพ้ชาติใด