ส่องนิสัยและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค

Consumer Behaviors & Lifestyles in the Big Picture

วิทยากร : ดร.อักษรศรี พาณิชสาส์น

ตลาดจีนยังน่าสนใจหรือไม่ (ยกตัวอย่าง 2-3 อุตสาหกรรมเด่นๆ ของจีน)
– ตลาดใหญ่แค่ไหน? สภาพการแข่งขันในตลาดโหดเกินไปหรือไม่?
– พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนเหมือนชาวไทยไหม?
– Lifestyle Gen X, Y, Z ชาวจีนที่น่าค้นหา?