ร่วมมืออย่างไรให้ได้ของถูกและดีจากจีน

Ways to Connect with China for Competitive Advantages

วิทยากร : ผู้บริหาร Meituan

Case: รู้จักการเชื่อมโยงธุรกิจ
– หาวัตถุดิบและส่วนประกอบราคาถูกและดีจากจีน
– เชื่อมโยงธุรกิจกับ Fin Tech จากจีนดีไหม?