รับมือนักท่องเที่ยวจีนอย่างไรให้ได้ผล(กำไร)

Connecting with China: New Opportunities in 2018

วิทยากร : คุณโทนี่ เฉิน

-ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีน
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของชาวจีน
-สินค้าและบริการแบบไหนที่ได้รับความนิยมในหมู่ท่องเที่ยวจีนมากที่สุด