มองการณ์ไกล…รถไฟไทย-จีนกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่

Looking Ahead: China-Thailand Railway Project and the Foreseeable Future

วิทยากร : Mr. Zhu Xijun

– รู้จักรถไฟไทย-จีน เส้นทางเศรษฐกิจสู่เส้นทางเงินล้าน
-ขนส่งทางรถไฟอย่างไรให้ประหยัดCost อย่างเหลือเชื่อ