ทำการตลาดออนไลน์-ออฟไลน์ให้มัดใจลูกค้าจีน

Adopting Online & Offline Marketing Strategies to win Chinese customers

วิทยากร : Mr.Mike Lin

-กลยุทธ์ทางการตลาด
-เทคนิคการทำตลาดออนไลน์-ออฟไลน์