กลยุทธ์การตลาดเก๋ไก๋พิชิตใจนักท่องเที่ยวจีน

Beauty buffet : Marketing Tips To Attract Chinese Tourists

วิทยากร : คุณอโณทัย ภู่ตระกูล

– พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีน
– กลยุทธ์ทางการตลาด
– เทรนด์สินค้าและแพคเกจจิ้งโดนใจนักท่องเที่ยวจีน