เดินหน้าอย่างไรให้ได้สิทธิประโยชน์การค้าจากจีน

The More You Get on the Right Path, The More Benefits You Can Obtain

วิทยากร : คุณณัฐรุจา ไชยกองละ

– สิทธิประโยชน์สำคัญที่ต่างชาติควรรู้ (เชิงธุรกิจและด้านที่เกี่ยวข้อง)
– จัดการปัญหาการถูกลอกเลียนแบบสินค้าในจีนแบบเหนือชั้น