เจาะโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งที่ไม่เป็นสองรองใคร

Chinese Infrastructure & Logistics in the Spotlight

วิทยากร : คุณนพพร เทพสิทธา

– ต้นทุนการขนส่งประเภทต่างๆ + ข้อดี-ข้อจำกัด
– โลจิสติกส์จีนยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใด